pondělí 2. května 2016

Karolína Světlá Kříž u potoka

"Mlýn dolanský dle starého obyčeje se zastavil při posledním pána svého vydechnutí, a celé okolí nad nenadálým, neobvyklým tím tichem takřka zkamenělo. Štěpy v sadě, obalené květem růžovým a bí­lým, podivením sebou ani nepohnuly, větřík jasnou hladinu rybníka po celé ráno dovádivě rozčeřující úžasem zatajil dech, šepotavé rákosí ostýchavě oněmělo. V olších u potoka to utichlo jako v koste­le. Strnadi a drozdové o závod v lupenatém jich chládku prozpěvující ani tam již netíkli, co jim selhal průvod ze mlýna. Čáp jako starý mudrc okolo vody zamyšleně se procházeje zůstal zaraženě na jedné noze stát;"


Dnes si trochu zacestujeme časem. A to za Karolínou Světlou. Jedná se o českou spisovatelku 19. století, která je považována za zakladatelku venkovského románu.

Nedávno jsem od Karolíny Světlé přečetla román Kříž u potoka. Z počátku jsem měla problém s jazykem, který obsahuje plno přechodníků (jdouc). Ale po chvíli jsem si zvykla a začala se mi tato podoba češtiny líbit. Určitě se nejedná o něco, co by vás mělo od přečtení odradit. Naopak, jedná se o prvek, díky kterému se můžeme více přiblížit době, ve které se příběh odehrává.
Vlastně se jedná o dva příběhy, které se vzájemně doplňují a dokreslují příběh hlavní postavy Evičky.

Evička je schovankou v Dolanském mlýně. Poté, co se doslechne o kletbě rodiny Potockých, rozhodne se provdat za Štěpána Potockého. Jejím cílem je zlomit prokletí, kterým je neschopnost milovat a udržet si manželku. Po počáteční idyle se začíná kletba naplňovat. Ale přes veškeré nesnáze Evička vytrvá.
Evička je vzorem silné a vzdělané ženy. Hlavním motivem je její oběť, kterou podstoupí, aby zachránila rodinu před kletbou.

V ukázce můžeme vidět, jak spisovatelka využívá popisů přírody. Příroda se stává samotným účastníkem děje a provází nás celou knihou. Velkou roli hraje také mystika v podobě již zmíněné kletby.

Určitě doporučuji si knihu přečíst a nenechat se odradit starším jazykem. Kniha si to určitě zaslouží.
Nechte se přenést časem a jděte po stopách dávného příběhu.

Žádné komentáře:

Okomentovat